VI Щорічна Міжнародна наукова конференція CED-2021 «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця»

27 травня 2021 р. у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця відбулась VI Щорічна Міжнародна наукова конференція CED–2021  «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця». Через пандемію та обмеження подорожей поточна конференція відбулася у формі віртуального «круглого столу» «Економічний розвиток та стале суспільство: виклики та рішення». Місія заходу  полягає у створенні платформи, де економісти, представники академічних, урядових та приватних структур можуть представляти свої результати досліджень, обмінюватися ідеями та інформацією в колегіальному середовищі. Видатні вчені та практики з усього світу збираються для представлення, обговорення та обміну цінною інформацією в галузі економіки, бізнесу, освіти та соціальних наук. Цього року в конференції взяли участь науковці провідних університетів світу зі Словаччини, Болгарії, Польщі, Литви, Бельгії, Португалії, Норвегії, Великобританії, Австрії, Італії та України. Загальна кількість учасників заходу становила майже 250 осіб. З привітальним словом до учасників заходу звернувся В.С. Пономаренко, д.е.н., професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Від Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації учасників заходу привітала О.С. Алфьорова, заступник директора Департаменту. Доповіді учасників віддзеркалили напрями «круглого столу», а саме: економічні виклики розвитку суспільства після COVID-19: зміна парадигми та нові перспективи; проблеми та шляхи модернізації системи вищої освіти: національний та світовий досвід; інформаційне суспільство та глобальна діджиталізація. За результатами роботи конференції розроблена резолюція, в якій запропоновано шляхи та заходи щодо визначення напрямів економічного зростання економіки України за рахунок подолання кризових ситуацій, що виникають під впливом циклічності динаміки економічних процесів.