З 01 липня 2021 року розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 року № 1274 (зі змінами наказ МОНУ від 05.05.2021 №499), з 01 липня поточного року розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів для вступу на І курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання.

У закладах вищої освіти створені консультаційні центри для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

14 липня 2021 року приймальні комісії 36 закладів вищої освіти державної, комунальної та приватної форм власності розпочнуть прийом заяв та документів від вступників на основі повної загальної середньої освіти; закінчується прийом заяв та документів о 18:00 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів; о 18:00 23 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня 2021 року.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому, в залежності від спеціальності, обраної вступником.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 12:00 28 липня.

Зарахування на місця державного та регіонального замовлення відбудеться 09 серпня 2021 року, а за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня 2021 року. Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступників, які зараховані на контракт – не пізніше ніж 19 серпня.

Для вступників Міністерством освіти і науки України підготовлено та розміщено на офіційному сайті МОН України відеороз’яснення (https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2021/informacijni-materiali-2021/videorozyasnennya) з найбільш важливих питань Умов прийому до закладів вищої освіти у 2021 році.

На базі закладів вищої освіти Харківської області створені 22 освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», термін роботи яких- з 07 червня до 24 вересня 2021 року.

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації визначені 2 уповноважені заклади загальної середньої освіти, на базі яких вступники з тимчасово окупованої території , після здачі іспитів, отримають відповідні документи про повну загальну середню освіту.

В освітніх центрах вступники з тимчасово окупованої території та території населених пунктів на лінії зіткнення мають можливість подати до 5-ти заяв та брати участь у конкурсі на місця державного замовлення в межах спеціальної квоти (квота-2), виділеної для зазначеної категорії вступників на основі повної загальної середньої освіти.

З метою надання консультативної допомоги вступникам з питань вступної кампанії – 2021 при Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації працює телефон гарячої лінії за номером: 057 705 03 04.

Телефони гарячої лінії Міністерства освіти і науки України:

0 800 50 45 70; для вступників з Криму та Донбасу 0 800 50 44 25.

Інформація щодо відповідальних секретарів приймальних комісій закладів вищої освіти розташована на сайті Департаменту в розділі «Вступна кампанія – 2021».