Про деякі підсумки Вступної кампанії -2021

За станом на 30.07.2021, за даними ЕДЕБО, подано всього до закладів вищої та фахової передвищої освіти Харківської області на різні ступені та форми навчання  195190 заяв ( серед регіонів  Харківська область посідає ІІ місце в Україні після міста Київа –510757)

Із загальної кількості  заяв подано до закладів вищої світи на 1 курс денної форми  навчання 137732, в тому числі, від осіб пільгового контингенту-3211(діти-сироти,  інваліди; діти  загиблих батьків); загальний ліцензований обсяг  складає 59364 особи; обсяг державного замовлення дорівнює 12878 осіб. Середній конкурс на місця державного замовлення  по Харківській області складає 10,6.

Найбільша кількість заяв подана до таких закладів вищої освіти:

  • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна –30996 заяв;
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» –16919 заяв;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки –12949 заяв;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця –12416 заяв;
  • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – 8427 заяв;
  • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»-8140
  • Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова – 7280 заяв
  • Харківський національний педагогічний університет імені       Г.С. Сковороди – 7196 заяви;

 

Найбільшим попитом серед вступників користуються такі спеціальності:

 Право НЮУ – 7446 заяв, Комп’ютерні науки (ХНУРЕ –3299 заяви, ХНУ-2024, НТУ «ХПІ»-1609, ХАІ-917), Менеджмент (ХНЕУ –2173 заяви ХНУ-2089 заяв), Кібербезпека (ХНУРЕ-2083 заяви), Медицина (ХНМУ – 2046),  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (ХНУ-1603заяви),  Філологія (переклад) (ХНУ – 1296 заяви), Економіка (ХНЕУ – 1469 заяв, ХНУ – 1373 заяви).

За період з  28.06.2021 надійшло  35 звернень від вступників та батьків стосовно роз’яснення  Умов прийому.

Відповідно до Умов прийому зарахування на бюджет до закладів вищої освіти відбудеться 9 серпня, зарахування на контракт – не пізніше 30 серпня поточного року.

.