ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення посади директора Харківського державного професійно-педагогічного коледжу імені В.І. Вернадського

Найменування і місцезнаходження закладу  фахової передвищої  освіти Харківський державний професійно-педагогічний коледж імені В.І. Вернадського (далі – коледж)

Адреса: 61001, Харківська область, місто Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 24

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі 1) заява на ім’я директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації  про участь у конкурсі, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради Коледжу;

2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 × 4 сантиметри;

3) автобіографія та резюме;

4) копії документів про вищу освіту;

5) довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (зі змінами);

6) довідка про наявність або відсутність судимості;

7) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

8) копія паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

9) копія трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи;

10) письмова згода на збір та обробку персональних даних;

11) копія документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

12) засвідчена копія довідки про результати перевірки, видана органом, в якому така перевірка проводилася, або письмова заява на ім’я директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (зі змінами), та згода на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;

13) проєкт стратегії розвитку Коледжу;

14) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Кандидат може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як 5 років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах.

Документи від кандидатів приймаються протягом двох місяців з дня розміщення на офіційному вебсайті Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації оголошення про проведення Конкурсу за адресою: 61022, Харківська область, місто Харків, майдан Свободи, Держпром, будинок 5, під’їзд 9, поверх 4, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (кабінет 9).

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації або нотаріально.

У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Дата проведення рейтингового голосування –
16 грудня 2021 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номери телефонів та адреси електронної пошти осіб, які  уповноважені надавати  інформацію про конкурс  та приймати документи для участі у конкурсі Ханіна Ольга Миколаївна,

тел. (057)705-02-83,

електронний адрес: [email protected]