ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення посади директора Куп’янського автотранспортного фахового оледжу

Найменування і місцезнаходження закладу фахової передвищої освіти Куп’янський автотранспортний фаховий коледж

Адреса: 63701, Харківська область, місто Куп’янськ, вул. Студентська, 34

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі 1) заява на ім’я директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) про участь у конкурсі, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради Куп’янського автотранспортного коледжу;
2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 × 4 сантиметри;
3) автобіографія та резюме;
4) копії документів про вищу освіту;
5) довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (зі змінами);
6) довідка про наявність або відсутність судимості;
7) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
8) копія паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
9) копія трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
10) письмова згода на збір та обробку персональних даних;
11) копія документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
12) засвідчена копія довідки про результати перевірки, видана органом, в якому така перевірка проводилася, або письмова заява на ім’я директора Департаменту, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (зі змінами), та згода на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
13) проєкт стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
14) мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Кандидат може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як 5 років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах.
Документи від кандидатів приймаються протягом двох місяців з дня розміщення на офіційному вебсайті Департаменту оголошення про проведення Конкурсу за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, (Держпром, 9 під`їзд, 4 поверх, 9 кабінет).
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, Департаментом або нотаріально.
У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.
Дата проведення рейтингового голосування – 15 лютого 2022 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номери телефонів та адреси електронної пошти осіб, які уповноважені надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі Ханіна Ольга Миколаївна,
тел. (057)705-02-83,електронний адрес: [email protected]