PISA-2022

Упродовж 4 квітня – 20 травня 2022 року Україна візьме участь в основному етапі міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022. План заходів щодо підготовки та проведення дослідження затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2021 № 1336.
Провідною галуззю циклу PISA-2022 буде математика, а додатковою інноваційною галуззю – креативне мислення. Цей цикл буде особливим ще й з огляду на те, що ми вперше проведемо масштабне порівняльне дослідження в комп’ютерному форматі. У перекладеному рамковому документі з математики, як провідної галузі Міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022, схарактеризовано розуміння математики та математичної грамотності в межах PISA; окреслено зміст категорії «математична грамотність», на оцінювання складників якого орієнтований тест PISA з математики; визначено посутні характеристики тестових матеріалів, що здатні забезпечити вимірювання рівнів сформованості математичної грамотності 15-річних підлітків та запропоновано зразки тестових завдань, характерні для комп’ютерного формату проведення PISA-2022.