Молоді науковці успішно реалізували проєкт «Capacity of High-Voltage Cable Line with Tightly Mounted Shielding Loop»

Молоді науковці – наукові співробітники відділу магнетизму технічних об’єктів Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України О. Ткаченко, В. Грінченко та студент-магістр кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Г. Вальков успішно реалізували проєкт  «Capacity of High-Voltage Cable Line with Tightly Mounted Shielding Loop», спрямований на розробку методики розрахунку пропускної спроможності кабельної лінії електропередачі високої напруги з близько розташованим контурним екраном. Отримані результати дозволили дати рекомендації щодо застосування методів та засобів контурного екранування магнітного поля. Робота була реалізована у межах грантової програми IEEE Standards University. Автори проєкту досліджували зміни пропускної спроможності кабельних ліній електропередач, напругою 110 кВ при імплементації методів і засобів, спрямованих на нормалізацію створюваного магнітного поля промислової частоти. Вчені зазначають, що з одного боку, більший електричний струм у кабельній лінії дозволяє передавати велику електричну потужність, з іншого — він створює сильніше магнітне поле, його тривалий вплив на людину може негативно впливати на здоров’ї. Тому в Україні, як і в інших європейських країнах, максимально допустимий рівень магнітного поля промислової частоти регламентується нормативно. Результати, отримані авторами проєкту, дозволили дати рекомендації щодо застосування методів та засобів контурного екранування магнітного поля.

Довідково

Грант на розробку проєкту був отриманий від IEEE Standards University у межах програми IEEE Standards Education Student Grant, що спрямована на підтримку реалізації проєктів студентів та їхніх наукових керівників, які передбачають імплементацію технічних стандартів, один із яких має бути стандартом IEEE. IEEE – Інститут інженерів електротехніки та електроніки – некомерційна інженерна асоціація зі США, яка розробляє стандарти з радіоелектроніки, електротехніки та апаратного забезпечення обчислювальних систем і мереж, що широко застосовуються у світі.