Вступ до магістратури закладів вищої освіти (далі – ЗВО) у 2023 році

Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2023 року № 418 (далі – МОНУ) затверджено Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Для вступу до магістратури на основі бакалавра (6 рівень НРК (Національної рамки кваліфікацій)) необхідно здавати:

на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини» – єдиний вступний іспит (далі – ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (далі – ЄФВВ) (бюджет, контракт);

на спеціальність 061 «Журналістика» – ЄВІ та фаховий іспит (бюджет, контракт);

на інші спеціальності – ЄВІ та фаховий іспит у ЗВО (бюджет, контракт);

на спеціальності з особливою підтримкою – ЄВІ та фаховий іспит у ЗВО (бюджет); ЄВІ та фаховий іспит у ЗВО або тільки фаховий іспит та/або розгляд мотиваційних листів (контракт).

На даний час триває основна сесія – з 26 червня 2023 р. по 18 липня 2023 р.

26-27 та 29 червня 2023 р. на базі 13 ЗВО Харківської області 4526 осіб (85%) взяли участь у ЄВІ; загальна кількість зареєстрованих 5322 особи.

Згідно графіку, з 03 липня 2023 р. вступники беруть участь у ЄФВВ; загальна кількість зареєстрованих – 2252 особи.

У пункті третьому V розділу Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році, затвердженого наказом МОНУ від 15 березня 2023 року № 276, визначені строки реєстрації заяв, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра, зокрема:

  • вступні випробування (індивідуальні усні співбесіди у ЗВО замість ЄВІ, фахові іспити замість ЄФВВ ) від 17 до 28 липня 2023 р.;
  • фаховий іспит для осіб, що беруть участь в конкурсному відборі виключно на контракт від 31 липня до 18:00 14 серпня 2023 р.;
  • реєстрація на участь у конкурсному відборі від 31 липня до 18:00 21 серпня 2023 р.;
  • рекомендації для зарахування за державним замовленням (на бюджет) не пізніше ніж 26 серпня 2023 р.;
  • виконання вимог до зарахування до 18:00 29 серпня 2023 р.;
  • зарахування на бюджет 31 серпня 2023 р.;
  • переведення на вакантні бюджетні місця не пізніше 08 вересня 2023 р.;
  • зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2023 р.

При Департаменті науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації працює телефон «гарячої лінії» (057) 705-03-04. За період з 23 червня до 07 липня 2023 року на телефон «гарячої лінії» надійшло понад 15 звернень, під час розгляду яких заявникам надана необхідна консультація.