Про початок формування державного замовлення у 2015 році на прийом учнів до професійно-технічних навчальних закладів

У Харківській області існує 53 професійно-технічних навчальних заклади, у тому числі: 5 центрів професійно-технічної освіти; 5 вищих професійних училищ; 35 професійних ліцеїв; 2 професійно-технічні училища; 6 навчальних центрів при установах виконання покарань. А також Харківський індустріально-педагогічний технікум, що здійснюють підготовку робітничих кадрів за 18 напрямами економічної діяльності та 121 професією.

Загальний контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності складає 17, 4 тисяч учнів. На сьогодні розпочалася робота щодо формування обсягів державного замовлення 2015 року на підготовку кваліфікованих робітників області яка здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», ліцензій на надання освітніх послуг професійно-технічними навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання та укладених договорів про надання освітніх послуг у сфері освіти між професійно-технічними навчальними закладами та замовниками робітничих кадрів. Прийом до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється згідно з Правилами прийому, розробленими відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499. Міністерство освіти і науки України виступає Державним замовником на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у професійно-технічних навчальних закладах області.Виконавцем державного замовлення є професійно-технічні навчальні заклади області. Тому, сформована заявка стосовно державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників на 2015 рік буде направлена до Міністерства освіти і науки України вчасно.