Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Тип навчального закладу: університет
Рівень акредитації: ІV рівень
Коротка історична довідка:

НТУ «ХПІ» засновано в 1885 році як практичний технологічний інститут, у 1929 році перетворено на політехнічний інститут. У 1930 р. на базi окремих факультетів інституту створено п’ять самостійних вузiв. У 1949 р. механiко-машинобудiвний, хiмiко-технологiчний, електротехнiчний інститути й iнститут цементної промисловостi об’єднанi, а на їхнiй основi відновлено полiтехнiчний інститут. У 1994 р. Харкiвському полiтехнiчному iнституту присвоєно статус державного, у 2000 р. – надано статус нацiонального. У НТУ «ХПІ» плідно розвиваються 40 наукових шкіл, навчаються близько 18000 студентів, 366 аспірантів, докторантів та здобувачів, працюють 1962 викладачі і 416 штатних наукових співробітників, серед яких 200 докторів наук і професорів та понад 800 кандидатів наук і доцентів. Сучасна матеріально-технічна база НТУ «ХПІ» є розвиненою інфраструктурою та дозволяє забезпечити навчально-виховний процес, проведення наукових досліджень і вирішення технічних проблем.

Університет співпрацює за міжнародними програмами, проектами, грантами з вузами і вченими Росії, США, Англії, Німеччини, Канади, Франції, Італії, Японії, Індії, Китаю та інших країн світу. У вузі навчаються понад 2000 іноземних студентів і аспірантів. Щорічно більше 300 співробітників і студентів НТУ «ХПІ» виїжджають з України на навчання для ознайомлення з науковими та навчальними досягненнями партнерів.

Експериментальний комплекс НДПКІ «Молнія», обсерваторія Інституту іоносфери та науково-дослідний комплекс по вивченню газодинамічних та теплофізичних процесів в турбомашинах кафедри турбінобудування університету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України віднесені до числа наукових об’єктів, що становлять національне надбання держави.

Спільною Постановою Міносвіти і НАН України на базі НТУ «ХПІ» створено Північно-Східний регіональний центр науково-освітньої комп’ютерної мережі України (УРАН). Це забезпечує плідну діяльність інформаційної системи університету, до складу якої входить одна з найбільших в Україні корпоративних комп’ютерних мереж; а також найбільший серед вузів країни вузол системи “Інтернет”, на базі якої створена міська науково-освітня мережа.

Напрями підготовки:

6.010201 «Фізичне виховання», 6.020303 «Філологія», 6.030101 «Соціологія», 6.030102 «Психологія», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво», 6.030601 «Менеджмент», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.040202 «Механіка», 6.040204 «Прикладна фізика», 6.040301 «Прикладна Математика», 6.040302 «Інформатика», 6.040303 «Системний аналіз», 6.050101 «Комп’ютерні науки», 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 6.050103 «Програмна інженерія», 6.050201 «Системна інженерія», 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 6.050304 «Нафтогазова справа», 6.050403 «Інженерне матеріалознавство», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування. Військові гусеничні та колісні машини», 6.050504 «Зварювання», 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050602 «Гідроенергетика», 6.050604 «Енергомашинобудування», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка», 6.050802 «Електронні пристрої та системи», 6.050803 «Акустотехніка», 6.050902 «Радіоелектронні апарати», 6.050903 «Телекомунікації», 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», 6.051003 «Приладобудування», 6.051301 «Хімічна технологія», 6.051401 «Біотехнологія», 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.070105 «Залізничний транспорт», 6.070106 «Автомобільний транспорт», 6.170202 «Охорона праці».