Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Тип навчального закладу: університет
Рівень акредитації: ІV рівень
Коротка історична довідка:

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського заснований у вересні  1917 року як  консерваторія. У 1924 році її перетворено на музично-драматичний інститут. З1934 рокумузичний і театральний факультети знов набувають автономії й існують до  1963 року як консерваторіяі театральний інститут. Подальша реорганізація призвела до утворення Харківського державного інституту мистецтв, якому присвоєно ім’я І.П. Котляревського.  У 2004 році інститут реорганізовано в університет, якому  в2011 році   надано статус  національного. У 2013/2014 навчальному році в ХНУМ навчаються 1020 студентів, із яких 712 – денної форми навчання, 258 – заочної та 50 іноземців. В університеті працюють творчі колективи: студентський симфонічний оркестр, камерний оркестр, оперна студія, студентський хор, навчальний театр “5 поверх”, студентський театр, кафедри майстерності актора та режисури театру анімації, оркестр народних інструментів, капела бандуристів, оркестр баяністів,  студентський фольклорний ансамбль “Стежка”, Біг-бенд. В аспірантурі та асистентурі-стажуванні навчаються 94 особи, у докторантурі – 6 науковців. На базі ХНУМ проводяться щорічно міжнародні та  всеукраїнські конференції. ХНУМ є ініціатором та організатором проведення щорічного, першого в Україні міжнародного фестивалю класичної музики “Харківські асамблеї”. Здобутки університету репрезентувалися на 68 міжнародних виставках, фестивалях, конкурсах.
В університеті –3 факультети: виконавсько-музикознавчий, оркестровий, театральний.

Напрями підготовки:
6.020204«Музичне мистецтво»;
6.020201«Театральне мистецтво».

Спеціальності:
7.02020401, 8.02020401 «Музичне мистецтво»;
7.02020101, 8.02020101 «Театральне мистецтво».

Професорсько-викладацький склад:
– народні артисти України –11;
– лауреати державних премій –4;
– науково-педагогічні працівники, що мають державні почесні звання –74;
– професори – 32;
– доценти – 81.

Мають науковий ступінь:
– кандидата наук – 84;
– доктора наук – 9.