Український державний університет залізничного транспорту

Тип навчального закладу: академія
Рівень акредитації: ІV рівень
Коротка історична довідка:

У 1930 було створено Харківський експлуатаційно-тяговий інститут інженерів залізничного транспорту, у 1932 році його перейменовано в Харківський експлуатаційно-механічний інститут інженерів залізничного транспорту, а 1933 рік – Харківський інститут інженерів залізничного транспорту. З 1993 року – Харківська державна академія залізничного транспорту, а з 2001 року – Українська державна академія залізничного транспорту. Кількість факультетів – 5.

Напрями підготовки:

6.030504 «Економіка підприємства»; 6.030507 «Маркетинг»; 6.030508 «Фінанси і кредит»; 6.030509 «Облік і аудит»; 6.030601 «Менеджмент»; 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»; 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; 6.050503 «Машинобудування»; 6.050601 «Теплоенергетика»; 6.050702 «Електромеханіка»; 6.050903 «Телекомунікації»; 6.060101 «Будівництво»; 6.070101 «Транспортні технології»; 6.070105 «Рухомий склад залізниць»; 6.070107 «Системи забезпечення руху поїздів»; 6.070108 «Залізничні споруди та колійне господарство».

Педагогічні та науково-педагогічні працівники:

Всього – 550, з них мають науковий ступінь: кандидата наук – 302; доктора наук – 50.

Контингент студентів:  

Всього – 10003, з них за  денною формою – 3658 та за заочною – 6345.

Наукова діяльність.

Науково-дослідна робота здійснюється за 18 напрямками прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері розвитку національної транспортної мережі.

Спеціалізовані ради з захисту дисертацій:

В академії діють чотири спеціалізовані вчені ради, які приймають до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук із 8 спеціальностей.

Міжнародна діяльність. У 2012 році Українська державна академія залізничного транспорту почала діяльність як партнер консорціуму з питань підготовки магістрів зі спеціальності «Експлуатація інфраструктури високошвидкісних магістралей в Росії та Україні». Цей проект є переможцем чергового конкурсу в програмі Tempus IV.