Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради

Тип навчального закладу: академія.
Рівень акредитації: ІІІ рівень.
Коротка історична довідка:

У 1920 році в Харкові відкрито професійно-педагогічну школу, яку в 1921 році перейменовано на педагогічні курси ім. Г.С. Сковороди. У 1925 році курси реорганізовано в педагогічний технікум, а в 1937 році – перейменовано в педагогічне училище. У 1993 році надано статус Педагогічного коледжу. З 2004 року коледж реорганізовано в Гуманітарно-педагогічний інститут. Рішенням Харківської обласної ради від 16.06.2011 № 197-VІ змінено тип та перейменовано Харківський гуманітарно-педагогічний інститут у Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, структурними підрозділами якого є Харківський, Красноградський коледжі та Балаклійська філія.

Кількість факультетів – 5.

Напрями підготовки (спеціальності):

1. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра):

7.01010201 «Початкова освіта», 7.01010101 «Дошкільна освіта», 7.01010601 «Соціальна педагогіка», 7.01020101 «Фізичне виховання», 7.02030302 «Мова та література (англійська)», 7.04030201 «Інформатика», 7.02020401 «Музичне мистецтво».

2. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра): 8.01020101 «Фізичне виховання».

3. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (на базі повної загальної середньої освіти): 6.010102 «Початкова освіта», 6.010101 «Дошкільна освіта», 6.010106 «Соціальна педагогіка», 6.020204 «Музичне мистецтво», 6.010201 «Фізичне виховання», 6.040302 «Інформатика», 6.020303 «Філологія», 6.010105 «Корекційна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)».

4. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста): 6.010102 «Початкова освіта», 6.010101 «Дошкільна освіта», 6.010106 «Соціальна педагогіка», 6.020204 «Музичне мистецтво», 6.010201 «Фізичне виховання».

Педагогічні та науково-педагогічні працівники:

Усього – 363, з них мають науковий ступінь та вчене звання: доктора наук – 14, доцента – 46, кандидата наук – 90, професора – 14.

Академія реалізує власну стратегію розвитку міжнародного співробітництва, співпрацюючи з Польщею, Грецією, Чехією, Словенією, Ізраїлем, Німеччиною, Францією, Росією, Білоруссю.

За значні досягнення в галузі підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів навчальний заклад нагороджено:

у 2011 році – за участь у ІІІ Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» –дипломом та срібною медаллю лауреата конкурсу в номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому просторі»;

у 2012 році – на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2012» – срібним дипломом у номінації «Діяльність вищого навчального закладу з підвищення якості підготовки фахівців».

За результатами участі в ІV Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті-2012» академія нагороджена дипломом за активне впровадження інноваційних освітніх технологій. У жовтні 2012 року відзначена дипломом обласної виставки «Освіта Слобожанщини».

У 2013 році за участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2013» академія відзначена дипломом та нагороджена золотою медаллю в номінації «Упровадження системи компетенцій у навчальний процес як основи якісної професійної підготовки фахівців вищої освіти».