ХАРКІВСЬКИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Заклад готує на денному та заочному відділеннях молодших спеціалістів, які можуть працювати в авторемонтних, автотранспортних і дорожніх підприємствах та організаціях, за фахом:
– бухгалтерський облік;
– інженерна механіка;
– обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;
– транспортні технології;
– організація і регулювання дорожнього руху;
– організація перевезень і управління на автотранспорті;
– обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів;
– технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та запрвлення паливно-мастильними матеріалами.