Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Заклад готує молодших спеціалістів за фахом:
– бухгалтерський облік;
– комерційна діяльність;
– організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах;
– промислове квітництво;
– зелене будівництво і садово-паркове господарство.
Діють лабораторії дендрології та готельного господарства.