Приватний вищий навчальний заклад “Харківський інститут кадрів управління”

Тип навчального закладу: інститут
Рівень акредитації: ІІІ
Коротка історична довідка:
Харківський інститут кадрів управління веде свою історію з 27 березня 1958 року, коли наказом Міністерства будівництва Української РСР було утворено спеціалізований навчальний заклад, на базі якого в 1994 році сформовано Учбовий науково-виробничий центр «Укртехпрогрес» (Центр «Укртехпрогрес»).

У 2001 році Центр «Укртехпрогрес» реорганізовано у Вищий навчальний заклад «Учбовий науково-виробничий центр «Укртехпрогрес», у складі якого продовжив освітні традиції Харківський інститут кадрів управління, здійснюючи підготовку фахівців із вищою освітою.

У березні 2006 року Харківський інститут кадрів управління став самостійною установою.

Харківський інститут кадрів управління проводить освітню діяльність шляхом забезпечення умов для оволодіння системою знань та професійно-практичних умінь особами, що навчаються.

Організація і проведення навчально процесу здійснюється в кабінетах, аудиторіях та лабораторіях, які обладнанні необхідними наочними посібниками, технічними засобами навчання (макети, стенди, комп’ютери, сканери, принтери, проектори, розмножувальна техніка тощо).

У навчальному процесі задіяні спеціалізована бібліотека з читальною залою, кабінети інформаційних систем і технологій із доступом до мережі Інтернет.

У складі інституту діє Харківський техніко-економічний коледж, який забезпечує навчання студентів за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»:
– «Економіка підприємства»;
– «Бухгалтерський облік»;
– «Комерційна діяльність»;
– «Інформаційна діяльність підприємства»;
– «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів»;
– «Контроль якості металів і зварних з’єднань».

В інституті діє відділення підвищення кваліфікації, що забезпечує навчання за програмою “Підвищення кваліфікації з питань радіаційної безпеки при роботах з джерелами іонізуючого випромінювання промислового та наукового призначення”.

На сьогодні у складі колективу інституту працюють кандидати наук (6 осіб), академіки (2 особи), викладачі різних педагогічних категорій (26 осіб). До навчального процесу залучаються працівники підприємств (установ, організацій), які обіймають керівні посади та мають багаторічний досвід у своїй професійній діяльності.