Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти “Харківське вище професійне училище швейного виробництва та побуту”

1.Історична довідка про створення навчального закладу.

Харківське вище професійне училище швейного виробництва та побуту Української інженерно-педагогічної академії – одне з найстаріших у системі професійно-технічної освіти Харківщини. Засноване воно у роки Великої Вітчизняної війни наказом начальника військторгу Харківського військового округу за № 195 від 9 вересня 1944 року і мало назву: Харківська окружна школа торгівельно-виробничого учнівства воєнторгу  Харківського військового округу. Ії учні під час виробничого навчання виготовляли продукцію для фронту та для військових округів СРСР.

З 1946 року у зв’язку із зміною підпорядкування змінилась назва на Міжокружна школа торгівельно-кулінарного і виробничого учнівства воєнторгу Київського військового округу

Через деякий час змінилось підпорядкування та назва навчального закладу: наказом Головного управління  трудових резервів СРСР за № 67 з 01.03.1958 року школу було переведено в систему трудових резервів та перейменовано у Технічне училище    № 4. Пізніше, з 01.07.1963 року,  у  зв’язку з реорганізацією, ТУ № 4 за наказом № 57 начальника Обласного управління  профтехосвіти Харківського облвиконкому  отримало назву Технічне  училище № 12.

Далі  у зв’язку з реорганізацією воно мало такі назви:

  • з 1984 року – Середнє професійно-технічне училище №12 (СПТУ № 12);
  • з 1993 року – Професійно-технічне училище № 12 (ТУ № 12)
  • з 2003 року – Харківський професійний ліцей швейного виробництва та побуту;
  • з 01.01.2008 року – Харківський професійний ліцей швейного виробництва та побуту  Української інженерно-педагогічної академії;

–  з липня 2013 року – Харківське вище професійне училище швейного виробництва та побуту Української інженерно-педагогічної академії.

 

  1. Перелік професій та спеціальностей за якими здійснюється навчання.

Сьогодні училище готує фахівців за такими спеціальностями:

  • кравець-закрійник, перукар, візажист – на базі 11 класів;
  • касир торгівельного залу-оператор комп’ютерного набору, швачка, перукар-візажист – на базі 9 класів.

 

  1. Інформація для короткого ознайомлення з навчальним закладом.

Учні, які прийшли навчатись після 9-ти класів, отримують також середню освіту, що дає їм змогу після закінчення училища продовжити навчання у вищих навчальних закладах та отримати повну вищу освіту.

Професійна підготовка здійснюється з таких напрямків: початкова професійна освіта і перепідготовка робітничих кадрів.

Початкова професійна освіта надає можливість молоді, яка закінчила  9-11 класів загальноосвітньої школи, набути фахової кваліфікації з однієї або двох суміжних професій. Перепідготовка робітничих кадрів здійснюється для незайнятого населення. Особи зареєстровані у центрі зайнятості населення мають змогу пройти перепідготовку із спеціальності «швачка».

За роки існування училища в його стінах пройшли навчання та отримали робітничі професії близько 35 тисяч дівчат та хлопців. Випускники училища працюють на різних підприємствах міста, області, країни та надають населенню комплекс послуг, які дозволяють кожному з нас сучасно одягатись та мати привабливий зовнішній вигляд.

Для підготовки робітників високої кваліфікації в училищі діє 11 навчальних кабінетів та 16 навчальних майстерень. Безпосередньо на базі училища учні мають змогу вивчити прогресивні технології, набути навички практичного виконання певної складності. Практику учні проходять на кращих харківських підприємствах, оснащених сучасним обладнанням, де закріплюють набуті навички та здобувають нові, таких як: приватне експериментально-виробниче підприємство «Лістель», ТОВ «Харківський завод «Полімерконтейнер», УІПА, ТОВ «Спільне українсько-американське підприємство «Європоль», Приватне підприємство «ФОП» Мухортов В.С. та інших. Традиційно підтримуються тісні і доброзичливі стосунки з цими підприємствами, Під час виробничої практики учні стають повноправними членами трудових колективів.

Реалізуючи на практиці покладені на училище завдання з підготовки робітників високої кваліфікації, спираючись на досягнення педагогіки, психології, виробничої методики, педагогічний колектив приділяє велику увагу організації сучасних, більш ефективних, раціональних форм і методів навчання.

Для учнів поштовхом до професійного зростання стали конкурси професійної майстерності, різноманітні олімпіади, вікторини. Про рівень якості підготовки молодих робітників свідчить той факт, що учні, які беруть в обласних конкурсах професійної майстерності та олімпіадах , протягом багатьох років посідають призові місця.

В училищі діє постійна виставка художньо-прикладної творчості, експозиції складені з виробів, зроблених учнями, як підтвердження їх професійності, гарного смаку та бажання до самовдосконалення.