Інноваційна діяльність, трансфер технологій, комерціалізація наукових розробок