Р Е Г І О Н А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2015 – 2017 роки

Інформація для завантаження

Програма військ-патріот.виховання 19.12.14 ред