У Харківські області відбулася обласна школа позитивного педагогічного досвіду для педагогічних працівників зварювального профілю професійно-технічних навчальних закладів

17 лютого 2016 року на базі Центру професійно-технічної освіти №1

м. Харкова відбулася обласна школа позитивного педагогічного досвіду для педагогічних працівників зварювального профілю за темою: «Використання сучасних педагогічних заходів при викладанні предмета «Обладнання та технологія зварювальних робіт», на базі досвіду роботи викладача вищої категорії Подоліча Юрія Яковича. У роботі школи взяли участь 18 викладачів предметів «Спецтехнологія» та «Обладнання і технологія зварювальних робіт».

Мета заходу: ознайомлення учасників із новітніми технологіями організації навчально-пізнавальної діяльності, використання та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.

Завдання:  допомога молодим фахівцям у професійному становленні, вирішенні конкретних проблем методики викладання предмета; сприяння розвитку творчого та професійного потенціалу.

У ході заходу розглядались питання:

  • сучасні методи структурування навчального матеріалу до уроків обладнання та технології зварювальних робіт;
  • місце та роль електронного підручника в навчально-методичному забезпеченні навчального процесу в ПТНЗ.

У рамках школи проведено майстер-клас «Використання комп’ютерних програм для проведення лабораторно-практичних робіт», практичне заняття  «Тестовий контроль теоретичних знань учнів» з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, та круглий стіл на тему: «Конкурс фахової майстерності як засіб підвищення рівня професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників».

Після проведення заходу відбулось його обговорення учасниками школи та були прийняті рекомендації щодо вдосконалення роботи педагогічних працівників зварювального профілю та використання новітніх технологій в навчально-виховному процесі.