Про хід вступної кампанії 2016

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації проаналізовані дані, що надійшли з вищих навчальних закладів, про стан подання заяв на I курс денної форми навчання та конкурсну ситуацію у вищих навчальних закладах у 2016 році.

Загальний ліцензований обсяг прийому до ВНЗ III-IV рівнів акредитації складає 50583 осіб, обсяг максимально можливого державного замовлення 14206 осіб.

На Iкурс до вищих навчальних закладів III-IVрівнів акредитації подано 157734 заяви.( 2015-110396 заяв)

Найбільша кількість заяв на I курс подана до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (25801), Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (20802),Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (14096), Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (12074),Харківського національного економічний університету імені Семена Кузнеця(10390).

Із загальної кількості поданих заяв до ВНЗ III-IV рівнів акредитації закінчили 11 класів 150904 осіб, в тому числі  випускників у 2016 році 141390; подано заяв в електронному вигляді 149728.

Від осіб, які претендують на зарахування за квотами подано 1159 заяв; на зарахування за  співбесідою 19 заяв; на першочергове зарахування 9218 заяв; від мешканців Харківської області надійшло 71694 заяв, що складає 45,2 % від загальної кількості.

Подано заяв від мешканців АРК 110; Луганської та Донецької областей 24038; від сільської молоді надійшло 37233 заяв.

Прийом на I курс у ВНЗ  здійснювався за366 за спеціальностями, у 8 ВНЗ III-IV рівнів акредитації було відкрито 12 спеціальностей, на які вперше проводився набір.

В цілому конкурс по регіону складає 14,63.