Радіоастрономічний інститут Національної академії наук України

Основні наукові напрями:
Радіоастрономія Всесвіту; дистанційне зондування геокосмосу та Сонячної системи; фізичні принципи побудови радіотелескопів і радіотехнічних систем дистанційного зондування.
Основні досягнення та розробки:
Інститут посідає провідне місце у світі в галузі низькочастотної радіоастрономії. Завдяки створеним за ініціативою та під керівництвом академіка НАН України С. Я. Брауде радіотелескопу УТР-2 з рекордною чутливістю і кутовою роздільною здатністю та унікальній системі інтерферометрів УРАН отримано великий обсяг пріоритетних наукових результатів світового рівня. У міліметровому діапазоні радіохвиль виявлено особливості випромінювання космічних мазерів на молекулі метанолу в галактичних молекулярних хмарах з областями зіркоутворення. На основі використання українських радіотелескопів розгорнуто плідну міжнародну співпрацю з провідними радіоастрономічними установами Росії, Австрії, Франції, Нідерландів, США, Індії, Китаю. Розроблено метод радіоінтерферометричної локації об’єктів ближнього космосу (планети, астероїди, космічне сміття).
Разом з фундаментальними в Інституті виконуються прикладні дослідження і розробки новітніх технологій, приладів та радіотехнічних систем різноманітних застосувань у декаметровому, надвисокочастотному, міліметровому та субміліметровому діапазонах.
Протягом останніх років в Інституті розроблено і створено декілька типів сучасних радіолокаційних систем наземного та повітряного базування для дослідження земної поверхні і геокосмосу.