Інститут радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова Національної академії наук України

Основні наукові напрями:
Радіофізика і електроніка міліметрових та субміліметрових хвиль; взаємодія електромагнітних хвиль з твердим тілом і біологічними об’єктами; поширення радіохвиль у навколишньому середовищі; радіофізичне зондування об’єктів природного та штучного походження.
Основні досягнення і розробки:
Створено: низку оригінальних джерел електромагнітного випромінювання в мм і субмм діапазонах хвиль (магнетрони, клинотрони, генератори дифракційного випромінювання), лазери на органічних барвниках, квантові генератори фононів; унікальний інструмент для дослідження астрономічних об’єктів – радіотелескоп декаметрового діапазону УТР-2; комплекси вимірювальної апаратури мм і субмм діапазонів; широкий клас радіолокаційних систем різного призначення (георадар, шумовий радіолокатор, радіолокатори бічного огляду, для охорони об’єктів і для виявлення людей під завалами).
Розроблено методи і засоби дистанційної діагностики поверхні Землі, моря, нижньої іоносфери, джерел газовиділення на морському дні.
Відкрито циклотронний резонанс у металів, аномальне проникнення електромагнітного поля до металу, акустомагнітоелектричний ефект у напівпровідниках. Побудована теорія коливальних і хвильових процесів у широкому класі речовин (плазми в напівпровідниках і металах, в метаматеріалах, у наноструктурах і шарувато-періодичних структурах).
Розроблено нові математичні методи, обчислювальні алгоритми і компьютерні програми, які дозволили виявити особливості взаємодії електромагнітних хвиль в резонаторних та хвилеводних системах, які містять періодичні структури й різноманітні матеріальні середовища.
Розвинуто новий напрям у біофізиці – фізика біологічних макромолекул.