Північно-Східний науковий центр Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України

Основні наукові напрями:
Наукове забезпечення вирішення актуальних комплексних регіональних проблем, в першу чергу, в галузі економіки, екології, ресурсозбереження, освіти, інформатизації, культурного та духовного розвитку.
Основні досягнення та розробки:
Розроблено: „Регіональну комплексну програму соціально-економічного розвитку Харківської області ”Харківщина-2015”; „Пілотний проект створення регіональної інноваційної системи”; програму інноваційного розвитку регіону; технологію перероблення нафтових відходів шляхом рідкофазного окислення киснем повітря; технологію для визначення джерел завад, що впливають на додаткові витрати в електрообладнанні та електричних мережах; „Науково-технічну програму прискореного освоєння невеликих нафтогазових родовищ північно-східного регіону України”. Видані наукові рекомендації щодо збереження та знешкодження непридатних хімічних засобів захисту рослин; проведені роботи із забезпечення комплексного екологічного моніторингу поверхневих і підземних вод та запасів мінеральних ресурсів регіону.