Інститут електрофізики і радіаційних технологій Національної академії наук України

Основні наукові напрями:
Радіаційні і ядерні процеси та їх застосування в ядерній енергетиці і радіаційних технологіях; нелінійні, нестаціонарні і стохастичні процеси та їх застосування в ядерній фізиці і електрофізиці.
Основні досягнення та розробки:
Встановлено, що методами термографічної дефектометрії можливо реєструвати аномальні температурні градієнти, які призводять до утворення мікротріщин. Розроблено концепцію термографічної діагностики зон потенційного дефектоутворення в матеріалах устаткування АЕС на основі застосування активаційного способу кореляційної ІЧ-радіометрії в комплексі з іншими методами неруйнівного контролю.
Методом унітарних одягаючих перетворень в релятивістській квантовій теорії поля в моделі нуклонного і нейтрального піонного полів із взаємодією типу Юкави побудовані генератори групи Пуанкаре, перенормовані вершини взаємодії і визначені умови їх регуляризації у вищих порядках за константою зв’язку.
Розвинено нелокальний квантово-електродинамічний підхід для дослідження релятивістської структури атомних ядер в електромагнітних процесах з урахуванням точного дотримання вимог квантової теорії калібрувальних полів.
Здійснено прямий термоактиваційний аналіз процесу розвитку зерномежевої пористості опромінених матеріалів в умовах структурної та високотемпературної надпластичності. Встановлено, що для сплавів, які проявляють структурну надпластичність у твердому стані, енергія активації надпластичної деформації співпадає з енергією активації зерномежевої або об’ємної самодифузії. Одержані результати важливі для технологічного впровадження обробки матеріалів із застосуванням ефекту надпластичності.