Молоді учені Харківщини отримали відзнаки Верховної Ради України

Найталановитіші молоді учені Харківщини отримали відзнаки Верховної Ради України .

Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік присуджено:

Невідомій Надії Володимирівні – кандидату юридичних наук, асистенту кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України за роботу «Вчинення злочину організованою групою»;

Майзеліс Антоніні Олександрівні – кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України за роботу «Принципи створення нових багатофункціональних електрохімічних технологій отримання мікро- і наноструктурованих матеріалів».

Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених отримали:

Антощенков Роман Вікторович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка МОН України;

Бочуля  Тетяна Володимирівна – доктор економічних наук, завідувач кафедри Харківського державного університету харчування та торгівлі МОН України;

Кондратьєв Андрій Валерійович – доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України;

Лупаренко Світлана Євгенівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди МОН України;

Трусова Валерія Михайлівна – доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України.