Підведені підсумки XІІ Регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді»

11 грудня 2018 р. у Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова відбулася фінальна частина – публічний захист робіт XІІ Регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді». Конкурс проводиться Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації у партнерстві з ХНУМГ ім. О.М. Бекетова з метою активізації науково-дослідної роботи молоді за напрямом «Гендерні дослідження». Цього року співорганізатором конкурсу стала громадська організація «Харківське жіноче об’єднання «Сфера».У цьому році на Конкурс було подано 78 оригінальних наукових робіт з 15 закладів вищої освіти. Роботи оцінюватися провідними експертами/ками Гендерних центрів закладів вищої освіти регіону, а також запрошеними гостями: д.соц.н., доц. кафедри філософії та соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка О. Стрельник, д. філос. н., проф., провідним науковим співробітником відділу філософської антропології Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України Н.В. Хамітовим, д. філос. н., професор, завідувачкою кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова С. А. Криловою.
За рішенням експертного журі переможцями Конкурсу у 2018 році стали:

I МІСЦЕ

1. Чекуров П.
курсант 4 курсу Харківського національного університету внутрішніх справ
«Специфіка рефлексивності юнаків та дівчат студентів (на прикладі психологів та юристів»
Наук.керівн. – к. психол. н., доц. Греса Н. В.

 

2. Фельдман Д.
аспірантка Харківського національного медичного університету
«Гендерні особливості серцево-судинних захворювань»
Наук. керівн. – д. філос. н., проф. Карпенко К. І.; д. м. н., проф. Кравчун П. Г.

 

3. Розсильна Н.
студентка Харківського національного університету міського господарства імені
О.М. Бекетова
Розсильний М.
Студент Луганського національного аграрного університету
«Оцінка гендерної зрілості закладу вищої освіти (на прикладі ХНУМГ ім.
О.М. Бекетова та ЛНАУ)»
Наук. керівн. – к.філос.н., доц. Фесенко Г. Г. (ХНУМГ ім.О.М. Бекетова)
Наук. керівн. – к.т.н., доц. Фесенко Т. Г. (ЛНАУ)

 

4. Єремєєва К.
старший викладач Харківського державного університету залізничного
транспорту
«Відображення гендерної політики у радянській сміховій культурі (на
прикладі сатиричних видань)»

II МІСЦЕ

1. Турченко К.
курсантка Харківського національного університету внутрішніх справ
«Чайлдфрі як проблема української молоді»
Наук.керівн. – к. психол. н., доц. Шевченко Л. О.

 

2. Феськова А.
Стукалкіна Д.
студентки Харківського національного медичного університету
«Гендерний компонент у сфері охорони здоров’я»
Наук. керівн. – д. філос. н., проф. Карпенко К. І.

 

3. Матющенко Є.
студент 6 курсу Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
«Місце та роль гендеру в ненасильницькій боротьбі. Сароджіні Найду – соратниця Ганді»
Науковий керівник – к.і.н., доц. Вороніна М.С.

 

5. Сучкова А.
курсантка 3 курсу Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого
«Гендерний баланс в секторі безпеки і оборони: нагальна потреба чи просто
модний тренд?»
Наук. керівн. – д.ю.н, проф. Матюхіна Н.П.

 

6. Романов С.
студент Харківського національного університету міського господарства імені О.
М. Бекетова
«Проект створення Школи толерантності як компоненти формування дружнього освітнього середовища Університету»
Наук.керівн. – ст. викл. Кравець О.М.

III МІСЦЕ

1. Вірченко К.
Національний університет цивільного захисту України
«Гендерні особливості комунікативних якостей курсантів НУЦЗУ»
Наук. керівн. – Гура С. О.

 

2. Шейко А.
асистент Харківського національного медичного університету
«Роль жінки у суспільстві очима вітчизняних та іноземних студентів»
Наук. керівн. – к. філол. н., доц. Фоміна Л. В.

 

3. Ткаченко М.
аспірантка Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
«Концептуалізація гендерночутливого підходу в соціальному вихованні неповнолітніх правопорушників в умовах реформування пенітенціарної системи в Україні»
Наук. керівн. – д. пед. н., проф. Рассказова О. І.

 

4. Чорна І.
курсантка 2 курсу Харківського національного університету внутрішніх справ
«Чоловічі» та «жіночі» професії з точки зору сучасної молоді
Наук. керівн. – к. психол. н., доц. Шевченко Л. О.

 

5. Хміль А., Кравченко Д.
студентки Харківського національного економічного університету імені Семена
Кузнеця
«Залучення школярів до STEM-наук за допомогою коміксів з використанням доповненої реальності»