Про підсумки проведення засідання Координаційної ради з питань захисту прав інтелектуальної власності при обласній державній адміністрації

26 грудня 2018 р. на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  відбулося чергове засідання Координаційної ради з питань захисту прав інтелектуальної власності при обласній державній адміністрації, на якому було розглянуто наступні питання: «Про шляхи вирішення проблем цифрової трансформації інтелектуальної власності в економіках зростання», «Про реалізацію принципу академічної доброчесності у педагогічній практиці в контексті захисту особистих майнових і немайнових прав авторів та їх правонаступників», «Про проблемні питання охорони прав інтелектуальної власності  у діяльності закладів вищої освіти, що створюють та використовують об’єкти авторського права під час навчального процесу».

За підсумками обговорення зазначених питань членами Координаційної ради зазначена важливість  формування у пошукувачів вищої освіти компетентностей щодо ідентифікації об’єктів права інтелектуальної власності, розуміння їх місця в системі життєдіяльності людини, аналізу, тлумачення і застосовування положень чинних національних та міжнародних нормативних і правових актів для забезпечення балансу соціально-економічних інтересів суб’єктів права інтелектуальної власності. Також було запропоновано внести пропозиції стосовно уточнень й доповнень до термінів, дефініцій і вимог, що стосуються академічної доброчесності; сприяння популяризації в закладах освіти, культури не сприйняття проявів академічного щахрайства у вигляді плагіату, списування, необ’єктивного оцінювання тощо.