Семінар-практикум для викладачів предмета «Охорона праці» у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Харківської області

22 жовтня 2019 року на базі Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості» відбувся освітній лекторій викладачів предмета «Охорона праці» ЗП(ПТ)О Харківської області за темою: «Використання інноваційних методів розвитку компетентностей учнів ЗП(ПТ)О на уроках з предмета «Охорона праці».

У роботі семінару взяли участь 32 викладачі ЗП(ПТ)О м. Харкова та Харківської області.

За планом роботи були розглянуті такі питання:

  • Рівень сформованості компетентностей як новий освітній результат;
  • Осучаснення процесу викладання – перспективний шлях вдосконалення професійної компетентності викладача;
  • Використання інноваційних методів розвитку компетентностей учнів на уроках предмета «Охорона праці».

З метою удосконалення знань щодо розвитку компетенцій учнів ЗП(ПТ)О, був проведений тренінг з учасниками семінару на тему: «Професійна компетентність викладача професійної (професійно-технічної) освіти».

Мета тренінгу:

– сприяти мотивації викладача до самовдосконалення в різних сферах життя;

– формування професійних компетенцій для здійснення професійного розвитку;

– сприяти самопізнанню себе як особистості, визначенню власних пріоритетів;

– стимулювання бажання на підвищення свого професійного рівня;

– сприяння формуванню комунікативних умінь та навичок методичної роботи.