Президент України призначив Державні премії України в галузі науки і техніки 2019 року харківським вченим

Президент України призначив Державні премії України в галузі науки і техніки 2019 року харківським вченим.

Відповідний Указ Глави держави опубліковано на офіційному сайті Президента України.

Згідно з  Указом  на підставі подання Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки Державні премії  призначені  22 харківським науковцям, які представляють вищу школу, академічну і галузеву  науку та виробництво:

– за роботу «Структура та взаємодія атомних ядер в пружних, непружних і радіоактивних процесах»:

КЛЕПІКОВУ Вячеславу Федоровичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України

ПИЛИПЕНКУ Володимиру Владиславовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

БЕРЕЖНОМУ Юрію Анатолійовичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

– за роботу «Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень»:

ЛИТВИНУ Олегу Олеговичу – докторові фізико-математичних наук, виконувачеві обов’язки завідувача кафедри Української інженерно-педагогічної академії;

– за роботу «Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем»:

ЛУКІНУ Володимиру Васильовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ХАРЧЕНКУ Вячеславу Сергійовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ЯКОВЛЕВУ Сергію Всеволодовичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

СИДОРЕНКУ Миколі Федоровичу – кандидатові технічних наук, головному конструкторові державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар»;

– за роботу «Створення роторів турбін великої потужності»:

ДМИТРИКУ Віталію Володимировичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

МОРАЧКОВСЬКОМУ Олегу Костянтиновичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

УСАТОМУ Олександру Павловичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

ЗАЙЦЕВУ Борису Пилиповичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України

ПАЩЕНКУ Юрію Григоровичу – заступникові головного інженера, головному технологові акціонерного товариства «Турбоатом»

ГРИШИНУ Миколі Миколайовичу – кандидатові технічних наук, начальникові сектору акціонерного товариства «Турбоатом»

КАНТОРУ Олександру Геннадійовичу – начальникові технологічного бюро акціонерного товариства «Турбоатом»

– за роботу «Наукові основи інноваційних технологій заміщення антрациту в тепловій енергетиці та їх впровадження»:

БАБЕНКУ Ігорю Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, головному інженерові Зміївської теплової електричної станції публічного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕНЕРГО»

– за роботу «Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук для розробки компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів»:

ЧЕБАНОВУ Валентину Анатолійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, першому заступникові генерального директора державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України»

ДЕСЕНКУ Сергію Михайловичу – докторові хімічних наук, завідувачеві відділу державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України»

ЛЯПУНОВУ Миколі Олександровичу – докторові фармацевтичних наук, провідному науковому співробітникові державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України»

– за роботу «Попередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової смерті»:

КОПИЦІ Миколі Павловичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України»

ЦЕЛУЙКО Вірі Йосипівні – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Харківської медичної академії післядипломної освіти

БІЛОВОЛУ Олександру Миколайовичу – докторові медичних наук, професорові кафедри Харківського національного медичного університету

Щиро вітаємо з визнанням наукових  досягнень на державному рівні, бажаємо нових перемог  і звершень в ім’я розвитку української науки!