Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням” від 30 травня 2018 року № 417

Постанова КМУ № 417 від 30 травня 2018 року Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування