Підведені підсумки ХV Регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді»

Організатором щорічного Конкурсу є Харківська обласна державна адміністрація, базовим закладом вищої освіти для проведення визначено Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. У березні – квітні 2021 р. тривав I етап Конкурсу (збір і рецензування наукових робіт експертною комісією). Зазвичай переможці Конкурсу визначалися на підсумковій науково-практичній конференції, де фіналісти публічно захищали свої наукові доробки перед широким загалом студентства та викладачів закладів вищої освіти Харківщини, а також представників громадських організацій, обізнаних у гендерній тематиці. Вже другий рік поспіль відповідно до постанови  КМУ  від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню COVID-19» призупинено проведення заходів наукового та освітнього характеру, зокрема конкурсів. Згідно із  рекомендаціями ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» МОН України від 12.03.2020 № 221/19-713 цьогорічний фінал Конкурсу відбувся в онлайн – форматі. У пленарному засіданні, крім організаторів, взяв участь Красімір Янков, голова регіонального офісу Місії ООН з прав людини в Харкові, який наголосив, що гендерна політика є одним з пріоритетних  питань ООН. На конкурс було подано 43 наукових роботи із 17 закладів вищої та фахової перед вищої освіти. Фіналісти  презентували актуальні та змістовні наукові дослідження, дотичні до різних сфер життєдіяльності суспільства.

Переможцями ХV Регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді» стали:

 

НОМІНАЦІЯ

Викладачі/ки та співробітники/ці ЗВО, молоді науковці/науковиці,

здобувачі/здобувачки  третього (наукового) рівня вищої освіти

І місце

Панасенко Любов Олександрівна, здобувачка третього (наукового) рівня вищої освіти Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (наукова робота «Приховані протиріччя та перешкоди кар’єрного зростання жінок як ознака гендерної нерівності»)

 

ІІ місце

Новіков Денис Олександрович, к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського  Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (наукова робота «Гендерна проблематика в освітніх програмах за спеціальністю 081«Право»)

 

Окунь Дар’я Олександрівна, к.н.з фізичного виховання та спорту, викладач кафедри олімпійського та професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури (наукова робота «Жінки в олімпійському русі: історія та сучасність»)

 

НОМІНАЦІЯ:

Здобувачі/здобувачки

другого (магістерського) та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти

 

І місце

Бугай Юлія, Білоус Ірина, курсантки 3 к. Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (наукова робота «Забезпечення гендерної рівності у Службі безпеки України: правові засади та міжнародний досвід»); наук. керівн. – гол. наук. співр., к. ю. н., доц. Гончаренко Г. А.

Коростильова Ганна, студентка 3 к. соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Бородіна Поліна, студентка 4 к. 4 медичного факультету Харківського національного медичного університету (наукова робота «Гендерна оцінка впливу COVID-19 на діяльність медичного персоналу Чугуївської центральної лікарні імені М. І. Кононенка»); наук. керівн. – д. н. з держ. упр., проф. Сичова В. В., д. філос. н., проф. Карпенко К. І.

Харченко Анна, студентка 2 к. ННІ економіки та менеджменту Харківського  національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (наукова робота «Гендерне бюджетування як інструмент розвитку міста»); наук. керівн. – к.е.н., доц. Бібік Н. В., д.філос.н., доц. Фесенко Г. Г.

 

ІІ місце

Лещенко Євгенія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, факультет соціально-педагогічних наук та іноземної філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (наукова робота «Сімейне виховання дітей та феномен одинокого батьківства в Україні: міфи, стереотипи, упередження»); наук. керівн. – д. пед. н., проф. Рассказова О. І.

 

Литвин Анна, студентка 3 к. економічного факультету Харківського  національного університету імені В.Н.Каразіна (наукова робота «Вплив COVID-19 на ринок праці в Харкові: гендерний вимір);  наук. керівн. – д-р наук з держ. упр., проф. Сичова В. В.

 

Руденко Юлія, студентка 2 к. факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України (тема: «Ґендерне квотування представництва жінок та чоловіків в органах місцевої влади Харківської області як умова безпеки життя і професійної діяльності»); наук. керівн. – к. т. н. Цимбал Б. М.

 

Хлюпка Валерія, студентка 3 к. ННІ енергетики та комп’ютерних технологій Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка (наукова робота «Гендерний моніторинг формування експертних груп Національного агентства зі забезпечення якості вищої освіти (на прикладі спеціальності «151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;. наук. керівн. – д. техн. н., проф. Фесенко Т. Г.

 

ІІІ місце

Булгакова Ольга, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти,

Рудич Анастасія, студентка 2 к. факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (наукова робота «Гендерні аспекти суїцидальних актів як нагальна проблема українського суспільства»); наук. керівн. – к. е. н., доц. Казакова Н. А.

 

Варзухіна Катерина, студентка 1 к. факультету бізнесу і менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенко (наукова робота «Гендерна рівність і сучасність»); наук. керівн. – д. е. н., проф. Мандич О. В.

 

Камчатна Валерія, Шенгелія Тамарі, студентки 4 к. 4 медичного факультету Харківського національного медичного університету (наукова робота «Освіта, соціальний статус, гендерні стереотипи: особисті розповіді іноземних студенток-першокурсниць»); наук. керівн. – к. філос. н. Щербина М. М.

 

Ковальчук Ярославна, студентка 1 к.  фінансово-правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (наукова робота «Подолання негативних традиційних гендерних стереотипів: соціальні конструкти та перспективи їх зміни»); наук. керівн. – к. ю. н., доц. Размєтаєва Ю. С.

 

СЕРТИФІКАТИ ФІНАЛІСТІВ КОНКУРСУ

 

Богомазова Софія, фахівець (з гендерної рівності) Національного університету цивільного захисту України

Бровкіна Анастасія, студентка 1 к. факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Драгунова Тетяна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету соціально-педагогічних наук та іноземної філології КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Ієвлєва Юлія, студентка 2 к. факультету психології Харківського  національного університету імені В. Н. Каразіна

Круглова Анастасія, Журавльова Анна, Мицик Марія, студентки 4 к. факультету Інфокомунікацій Харківського національного університету радіоелектроніки

Сосєдко Дар’я, студентка 2 к. факультету «Соціальний менеджмент» ПВНЗ «Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Сюсюк Діана, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Шевченко Олександр, студент 3 к. історичного факультету Харківського  національного університету імені В.Н.Каразіна