Триває обласний конкурс «Найкращий молодий науковець Харківщини» – 2021

Обласний конкурс «Найкращий молодий науковець Харківщини» започаткований у 2017 році.

Метою Конкурсу є розвиток наукової та науково-технічної сфери Харківщини шляхом виявлення і підтримки талановитої молоді, сприяння науковим дослідженням молодих науковців вищих навчальних закладів і наукових установ регіону.

Основними завданнями Конкурсу є:

підтримка розвитку науки як джерела економічного зростання вітчизняної економіки, національної культури та освіти;

виявлення та розвиток талановитих молодих представників сучасної науки Харківщини;

створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу молоді у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

популяризація наукової діяльності серед молоді, стимулювання її до участі у наукових дослідженнях.

Конкурс проводиться щороку за результатами наукових здобутків претендентів на звання «Найкращий молодий науковець Харківщини» (далі – Претенденти) за попередній календарний рік.

На здобуття звання «Найкращий молодий науковець Харківщини» можуть претендувати молоді вчені, які плідно працюють за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

До участі у Конкурсі допускаються молоді науковці (доктори, кандидати наук, доктори філософії, докторанти, аспіранти) вищих навчальних закладів та представники наукових установ, які мешкають у Харківській області. Вік Претендентів не повинен перевищувати 35 років на момент подання документів на Конкурс.

Конкурс проводиться за такими пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки:

1. Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

2. Інформаційні та комунікаційні технології.

3. Енергетика та енергоефективність.

4. Раціональне природокористування.

5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

6. Нові речовини і матеріали.

Документи претендентів на звання «Найкращий молодий науковець Харківщини», оформлені відповідно до Положення про Конкурс, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15.05.2017 р. № 202, приймаються в термін до 10 жовтня 2021 р. за адресою: м. Харків, майд. Свободи, 5, Держпром, 9 під., 4 пов., к. 8.