Харківський національний університет радіоелектроніки

Тип навчального закладу: університет
Рівень акредитації: ІV рівень
Коротка історична довідка:
Заснований у 1962 році як Харківський інститут гірного машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки. З 1966 року – Харківський інститут радіоелектроніки. У 1993 році присвоєно статус університету, а у 2001 році – надано статус національного.
Кількість факультетів – 9
Напрями підготовки:
6.030502 Економічна кібернетика
6.040301 Прикладна Математика
6.040302 Інформатика
6.040303 Системний аналіз
6.050101 Комп’ютерні науки
6.050102 Комп’ютерна інженерія
6.050103 Програмна інженерія
6.050201 Системна інженерія
6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
6.050801 Мікро- та наноелектроніка
6.050802 Електронні пристрої та системи
6.050901 Радіотехніка
6.050902 Радіоелектронні апарати
6.050903 Телекомунікації
6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
6.051002 Метрологія, стандартизація та сертифікация
6.051004 Оптотехніка
6.051402 Біомедична інженерія
6.051501 Видавничо-поліграфічна справа
6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем
6.170102 Системи технічного захисту інформації
6.170103 Управління інформаційною безпекою
Педагогічні та науково-педагогічні працівники:
Всього – 683, з них мають науковий ступінь:
– кандидата наук – 310
– доктора наук – 132