Національний фармацевтичний університет

Тип навчального закладу: університет
Рівень акредитації: ІV рівень
Коротка історична довідка:

Національний фармацевтичний університет, започаткований у 1805 році в рамках Харківського Імператорського університету, є головним фармацевтичним вищим навчальним закладом України з багатими науковими традиціями та історією. У 1921 році засновано Харківський фармацевтичний інститут. У 1992 році його реорганізовано в Українську фармацевтичну академію. У 1999 році одержано статус Національної фармацевтичної академії України, яку у 2002 році реорганізовано в Національний фармацевтичний університет.

Напрями підготовки:

 7.110201 «Фармація»;

 7.110206 «Клінічна фармація»;

 7.110202 «Технологія парфумерно-косметичних засобів»;

 6.110100 «Лабораторна діагностика»;

 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів»;

 6.092900 «Біотехнологія»;

 6.050100 «Економіка підприємства»;

 6.050100 «Маркетинг»;

 6.050200 «Менеджмент».

Педагогічні та науково-педагогічні працівники:

В університеті працюють  656 науково-педагогічних працівників, серед них 110 докторів наук, професорів; 455 кандидатів наук; 1 член-кореспондент НАН України, 15 член-кореспондентів громадських академій наук України, 33 Заслужені діячі науки і техніки, Заслужені працівники охорони здоров’я, Заслужені винахідники України, Заслужені працівники фармації, Заслужені працівники освіти, 2 лауреати державних премій.

Основні напрями міжнародної діяльності:

• розвиток двосторонніх відносин між університетом та іноземними вузами / організаціями-партнерами, міжнародними організаціями, фондами і програмами (обмін досвідом, студентами, викладачами);

 • розвиток освітніх та культурних зв’язків між Україною та іншими країнами;

 • профорієнтаційна робота, направлена на проведення набору іноземних громадян на навчання в університеті;

 • збільшення кількості іноземних студентів, що навчаються в університеті;

 • забезпечення якісного рівня навчання слухачів відділення довузівської підготовки та студентів 1-5 курсів факультету з підготовки іноземних громадян та дослідницької діяльності з використанням міжнародного співробітництва та за сприяння мобільності науковців, викладачів і студентів;

 • підтримка якісного рівня навчання та дослідницької діяльності з використанням міжнародного співробітництва та за сприяння мобільності науковців, викладачів і студентів;

 • розвиток міжкафедральних, культурних, наукових і навчально-методичних відносин з вищими навчальними закладами Європи, Азії, Африки, Америки;

 • організація відряджень за кордон;

• участь в молодіжних, студентських та наукових проектах, отримання грантів;

 • участь у міжнародних науково-освітніх виставках, семінарах, конференціях і т.д.

 • сприяння програмам міжнародного обміну викладачів, аспірантів та студентів;

 • обмін делегаціями;

 • пошук міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи університету.