Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Тип навчального закладу: університет

Рівень акредитації: ІV рівень

Коротка історична довідка:

Академія заснована у 1922 році як Всеукраїнський технікум комунального господарства. Із 1924 року — факультет комунального господарства Вечірнього робочого технікуму народного господарства, з 1929 року – комунальний факультет Харківського інституту народного господарства, з 1930 року — Харківський інститут комунального господарства, з 1935 року — Харківський учбовий комбінат комунального господарства, в складі якого — Харківський інститут комунального господарства і технікум зеленого будівництва. У 1938 році Харківський інститут комунального господарства перейменовано в Харківський інститут комунального будівництва, а в 1939 році — у Харківський інститут інженерів комунального будівництва. У 1941 році Харківський інститут інженерів комунального будівництва та технікум зеленого будівництва були виділені в окремі учбові заклади. У 1989 році Харківський інститут інженерів комунального будівництва перейменовано в Харківський інститут інженерів міського господарства, у 1994 році — у Харківську державну академію міського господарства. У 2003 році академія отримала статус національної.

Напрями підготовки:

 6.030504 «Економіка підприємства»;

 6.030509 «Облік і аудит»;

 6.030601 «Менеджмент»;

 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;

 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»;

 6.050702 «Електромеханіка»;

 6.060101 «Будівництво»;

 6.060102 «Архітертура»;

 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»;

 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»;

 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»;

 6.170202 «Охорона праці»;

 6.030701 «Організація туристичного обслуговування»;

 6.140101 «Організація готельного обслуговування».

Педагогічні та науково-педагогічні працівники:

Всього – 500 , з них мають науковий ступінь: кандидата наук – 300, доктора наук – 70.

Головною метою міжнародної діяльності Академії є формування стратегічних і тактичних рішень щодо підвищення її міжнародного престижу на підставі єдності освітньої, наукової та інвестиційної діяльності всіх підрозділів, затвердження авторитету академії на міжнародному ринку освітніх послуг, наукових досліджень і розробок. Міжнародна діяльність академії протягом останніх років була підпорядкована поставленій задачі: створення трикутника знань “освіта-наука-інновації» шляхом конструювання нових і подальшого розвитку існуючих контактів з зарубіжними партнерами, власних програм і структур міжнародної спрямованості. Академія, усвідомлюючи роль міжнародної співпраці та важливість входження в загальноєвропейський і світовий простір вищої освіти, велику увагу приділяє розвитку міжнародних зв’язків.