Харківська державна академія культури

Тип навчального закладу: академія
Рівень акредитації: ІV рівень
Коротка історична довідка:

У 1929 році факультет політичної освіти Харківського інституту народної освіти реорганізовано в інститут політичної освіти. У серпні 1930 року інститут отримав назву «Харківський інститут комуністичної освіти», а ще через рік – «Всеукраїнський інститут комуністичної освіти». У липні 1935 року перетворений на Український бібліотечний інститут, який у 1964 році реорганізовано в Харківський державний інститут культури. У 1998 році на базі інституту створено Харківську державну академію культури.

В академії діє докторантура та аспірантура зі спеціальностей: 26.00.01 «Теорія та історія культури», 27.00.02 «Документознавство, архівознавство», 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство», 17.00.03 «Музичне мистецтво»; аспірантури зі спеціальностей: 26.00.05 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 13.00.05 «Соціальна педагогіка», 17.00.02 «Театральне мистецтво».

Академія є дійсним членом Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА), Організації Європейської співдружності в галузі бібліотечно-інформаційної освіти (БОБКАТССС), Європейської асоціації бібліотечно-інформаційної освіти та наукових досліджень (ЕВКЛІД), має широкі навчальні й наукові зв’язки з Університетом Роберта Гордона (Велика Британія), Університетом штату Іллінойс (США), Вищою Королівською школою бібліотекознавства (Данія), Амстердамським університетом і Вищою політехнічною школою (Нідерланди), Вищою школою бібліотекознавства та інформатики і Українським Вільним Університетом (Німеччина), Харбінським університетом та Харбінським інститутом просвіти (Китай), Вищою гуманітарно-економічною школою (Польща). Згідно з укладеними угодами академія здійснює міжнародний обмін викладачами, науковцями, студентами, надає можливість своїм студентам продовжувати навчання за кордоном. 16 вересня 2005 р. академія підписала Велику Хартію університетів, приєднавшись до світової університетської спільноти.

Кількість факультетів – 8.

Напрями підготовки:
6.010106 «Соціальна педагогіка»;
6.020101 «Культурологія»;
6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»;
6.020103 «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури»;
6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»;
6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності»;
6.020201 «Театральне мистецтво»;
6.020202 «Хореографія»;
6.020203 «Кіно-, телемистецтво»;
6.020204 «Музичне мистецтво»;
6.030601 «Менеджмент»;
6.140103 «Туризм».
Педагогічні та науково-педагогічні працівники:
Близько 255 викладачів, серед них майже 70% докторів, професорів, кандидатів наук, доцентів. 30 осіб мають державні почесні звання.