Харківська державна академія фізичної культури

Тип навчального закладу: академія.

Рівень акредитації: IV.

Коротка історична довідка:

Історія академії починається із заснування Державного інституту фізичної культури України в 1930 році. У 1944 році він переведений до Києва, сьогодні – це Національний університет фізичного виховання і спорту України. Навчальний заклад  відроджений у 1979 році як факультет Київського інституту фізичної культури. У 1989 році факультет одержав статус самостійного Харківського державного інституту фізичної культури, а у 2001 році став Харківською державною академією фізичної культури. ХДАФК є членом Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і спорту та членом Європейської асоціації безпеки.

До структури академії входять 4 факультети (циклічних видів спорту, спортивних ігор та одноборств, фізичного виховання та здоров’я людини, підвищення кваліфікації, перепідготовки та заочного навчання), аспірантура, 19 кафедр, навчальний відділ, проблемна наукова лабораторія, експлуатаційно-технічний відділ, редакційно-видавничий відділ та відділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників.

В академії навчаються фахівці за трьома напрямами підготовки:

6.010201 «Фізичне виховання»;

6.010202 «Спорт»;

6.010203 «Здоров’я людини».

Загальна чисельність студентів, що навчаються в ХДАФК у поточному навчальному році, станом на 1 січня 2014 року складає 2192 особи. В академії навчаються 177 іноземних громадян із 20 країн світу. У поточному році в аспірантурі академії навчаються 24 особи.

Загальна чисельність науково-педагогічних працівників Харківської державної академії фізичної культури складає 240 осіб, з них 197 працюють за основним місцем роботи. Серед них – 83 кандидати наук, 13  докторів наук, 57 доцентів та 14 професорів.

На базі академії працює спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за двома науковими спеціальностями: 24.00.01 «Олімпійський та професійний спорт» і 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Протягом 2013 року відбулися 24 захисти на здобуття вченого ступеня кандидата наук із фізичного виховання та спорту.

Стратегічною метою Харківської державної академії фізичної культури є розвиток наукової діяльності в галузі фізичної культури та спорту. Науково-дослідна робота в академії проводиться за такими напрямками:

– розробканових технологій профілактики найпоширеніших захворювань;

– цільові дослідження з питань гармонізації системи «людина – світ» та створення новітніх технологій для покращення якості життя;

– створення стандартів і технологій  здорового способу життя.

Академія підтримує зв’язки з вищими навчальними закладами Білорусі, Китаю, Польщі та Росії. Міжнародне співробітництво здійснюється відповідно до угод про співпрацю. Основними формами роботи є обмін фахівцями та студентами, стажування викладачів і тренерів, упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний та навчально-тренувальний процес, обмін досвідом, організація та проведення спільних наукових конференцій і симпозіумів, у тому числі й онлайн-конференцій, проведення наукових досліджень, розробка спільних проектів із метою отримання міжнародних грантів та спільні публікації результатів наукових досліджень.

У 2013 році академія взяла участь у програмі «Темпус».