Українська інженерно-педагогічна академія

Тип навчального закладу: академія
Рівень акредитації: ІV рівень
Коротка історична довідка:
У 1958 році засновано Український заочний політехнічний інститут (УЗПІ), який у 1990 році перетворено на Харківський інженерно-педагогічний інститут. У 1994 році за результатами державної акредитації інститутом одержано ІVрівень акредитації і статус Української інженерно-педагогічної академії.

Кількість факультетів – 6.

До складу академії входять:

1. Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м. Артемівськ та Слав’янськ).

2. Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій.

Напрями підготовки:

6.010104 «Професійна освіта (за профілем)»;

6.030601 «Менеджмент»;

6.030103 «Практична психологія»;

6.050201 «Системна інженерія»;

6.050503 «Машинобудування»;

6.050504 «Зварювання»;

6.050601«Теплоенергетика»;

6.050701«Електротехніка та електротехнології»;

6.050702«Електромеханіка»;

6.051301 «Хімічнатехнологія»;

6.051602 «Технологіявиробівлегкоїпромисловості».

Педагогічні та науково-педагогічніпрацівники:

Всього – 411, з них мають науковий ступінь:

– кандидата наук – 224;

– доктора наук – 35.

Контингент студентів: близько 10 000.

Установлення та розвиток міжнародних зв’язків із вищими навчальними закладами й організаціями держав ближнього та далекого зарубіжжя є одними з пріоритетних напрямків діяльності Української інженерно-педагогічної академії. Мета міжнародного співробітництва – розвиток довгострокових університетських програм співробітництва в галузі студентського обміну, науково-дослідної роботи, інформаційного та технологічного обміну. Міжнародна діяльність академії реалізується в підвищенні авторитету академії в наукових колах України та за кордоном, а також із метою інтеграції академії у світовий простір. Академія плідно співпрацює з навчальними закладами СНД, Китаю, Німеччини, Чехії, Болгарії, Російської Федерації та інших країн. В академії виконуються наукові роботи педагогічної та технічної спрямованості. Наукова тематика досліджень педагогічної спрямованості:

1. Стратегія та методологія розвитку інженерно-педагогічної освіти в нових соціально-економічних умовах.

2. Удосконалення змісту інженерно-педагогічної освіти.

3. Професійне становлення особистості майбутнього інженера-педагога.

4. Нові педагогічні технології при підготовці інженерів-педагогів.

5. Якість інженерно-педагогічної освіти.

Наукова тематика досліджень технічної спрямованості:

1. Розробка нових технологій в машинобудуванні.

2. Створення нових композиційних матеріалів.

3. Розробка математичних методів побудови 3D моделей.

4.Розвитокенергозберігаючихтехнологій в енергетиці.