Національний університет цивільного захисту України

Тип навчального закладу: університет
Рівень акредитації: ІV рівень
Коротка історична довідка:

У 1928 році РНК УРСР  прийнята постанова про створення у м. Харків постійно діючих Всеукраїнських пожежно-технічних курсів, які у 1930 році реорганізовані у Харківський пожежний технікум. У 1938 році технікум реорганізовано у Курси Удосконалення командного складу міської пожежної охорони НКВС СРСР. У 1946 році Курси реорганізовано у Харківське пожежно-технічне училище МВС СРСР, на базі якого у 1994 році створено Харківський інститут пожежної безпеки МВС України. У 2000 році навчальний заклад отримав статус академії, у 2004 році – реорганізовано в Академію цивільного захисту України, у 2006 році – Університет цивільного захисту України. У 2009 році університету присвоєно статус національного. Кількість факультетів – 5.

Здійснюється підготовка бакалаврів за шістьма напрямами: «Пожежна безпека», «Цивільний захист», «Охорона праці», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Хімічні технології» та «Психологія»; спеціалістів і магістрів за десятьма спеціальностями. Так, починаючи з 2012 року університет вперше в Україні розпочав випуск спеціалістів і магістрів за спеціальностями: «Охорона праці», «Цивільний захист», «Управління у сфері цивільного захисту», а також магістрів за спеціальністю «Управління пожежною безпекою». У ВНЗ навчається близько трьох тисяч студентів з усіх областей України та країн ближнього зарубіжжя, щорічний набір становить близько 600 чоловік. Університет має тісні зв’язки з профільними світними закладами Росії, Білорусі, Німеччини, Польщі, Угорщини, з якими налагоджено тісну співпрацю. Педагогічні та науково-педагогічні працівники:

 всього – 237, з них мають науковий ступінь:

– кандидата наук – 127;

– доктора наук – 1.