Відокремлений структурний підрозділ «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торгівельно-економічного університету»

Заклад готує за спеціальностями:
– технологія харчування;
– виробництво м’ясних продуктів;
– фінанси;
– бухгалтерський облік;
– організація обслуговування населення;
– комерційна діяльність;
– економіка підприємства